logo
 Voko Lichen staat voor: "vormgeverskollektief Lichen".
 Lichen is een korstmos, een interactieve symbiose of wel
 een samenlevingsvorm  van twee verschillende typen organismen:
 een schimmel en een alg.
 Het is een trage groeier die weinig voedingsstoffen vraagt,
 in barre omstandigheden kan overleven en het beste gedijt in schone lucht.
 Bij uitdroging kan hij in een rustfase gaan maar na toevoeging van water
 komt hij weer tot leven.
 Voko Lichen is een open vormgeverscollectief:
 per project kunnen de deelnemers verschillen. Ons werkgebied omvat
 de ontwikkeling en realisatie van projecten waar vormgeving
 en beeldende kunst een relatie aan gaan met de omgeving
,
 bijv. met de openbare ruimte, het landschap, openbare manifestaties,
 burger- en bewonersinitiatieven.  Dijk Delfzijl
de waterpoort
  Windmolen-   wieken windmolenwieken
  Go north Go north
    Individueel werk :
  Ina de
  Boer
raambeeld
  Peter van
  Haagen
heliumorgel
  Boi Boi
  Huong
P.R. en marketing medewerkster
facebook: De Allemanstuin in Bornholm te Delfzijl
www.chinaforall.info
www.chinese-les.nl
  Bas
  Scheffers
containerschildering
  ©          Overzicht projecten voko Lichen                                           contact