logo
Overzicht van de projecten van voko Lichen:
De afbeeldingen zijn gelinkt naar pagina's met meer informatie, foto's en tekeningen.
2010
computertafel.
Ontwerptekeningen en foto's van een
verrijdbare computertafel die van vorm te veranderen is.
Door een bowlingbal die gebruikt is als voet kun je schokvrij in
alle richtingen bewegen.


2008-heden
Vormgeving en ondersteuning voor de activiteiten van SGIND

, de Stichting Gerepatrieerde Indische Nederlanders Delfzijl.
De pagina is 'under construction', alleen de ontwerpen
voor de Allemanstuin zijn nu te zien.
Allemanstuin in Bornholm.


Allemanstuin Bornholm Delfzijl
2008
Nieuwe hangende lichtobjecten werden ontworpen en gemaakt.
Het zijn gerolde computertekeningen geprint op transparante folie.
hangend lichtobject

2006
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
aluminiumsmelter "Aldel" in Delfzijl werd,
met in de fabriek voorhanden materiaal en mankracht,
een groot aluminium beeld gemaakt.
De onthulling was op 25 april.
beeld voor Aldel
2005
Op de landelijke monumentendag, 10 september, werden op
het Heveskesorgel composities van Bert Klok uitgevoerd in de
kerk van Heveskes. Er werd samengespeeld met Karsten
Gloger (fluit en theremin), Jeroen Jongejan (synthesizer), en
Mike Dikkers (doedelzak). Er werden lichtobjecten en
een groot beeld ("Scout") geëxposeerd.
manifestatie in Heveskes
2005
Ontwerpen voor een
bewegend beeld van aluminium
voor Aldel, Delfzijl
.
beeld 1 beeld 2 beeld 3

2004
Ontwerp voor een chinese tuin.
Tuin
2003
De eerste publiekspresentatie van het Heliumorgel
tijdens 'Delfsail' in de haven van Delfzijl. I.s.m. de stichting Heveskesorgel die het klassieke pijporgel nieuw leven inblaast.
heliumorgel
2003
Ontwerpen voor het Metalpark, een industrieterrein in Delfzijl: een bewegend beeld, bermbeelden en een parkje.
ontwerp 1 ontwerp 2
2002
Vormgeving voor het O.R.-cafe van de Thuiszorg Groningen:
3 bijeenkomsten in verschillende plaatsen georganiseerd door de ondernemingsraad. Door gebruik van mobiele lichtobjecten werd een eigen, informele sfeer gecreëerd.
lichtobjecten
2002
Het ontwerp "Abel Tasman's reizen", een bewegend beeld
voor de havenpromenade in Delfzijl
. Geïnspireerd door de ontdekkingsreiziger die in 1642 Tasmanië ontdekte.
Abel Tasman's reizen

2002
"Global warming "
. Een installatie met lichtobjecten
in de Molenberg te Delfzijl tijdens Delfival.
(een tentoonstellingsinitiatief van de Muzel).

global warming
2001
Begin van de ideeënontwikkeling voor het op de kaart zetten
van het kerkje van Heveskes. Hier is de link
naar http://www.heveskesorgel.nl van de Stichting Heveskesorgel.
kerkje
2000
Ontwerpen voor de aankleding van de dijk in het centrum
van Delfzijl.
speelplaats
2000
Vormgeving voor een bijeenkomst van de Thuiszorg Groningen
(presentatie van de nieuwe directeur en actuele
beleidsvoornemens).
"de wiebelaar"
2000
Verbeelding van de toekomstvisie inzake de herstructurering
van Delfzijl.
centrum Delfzijl
1998-2003
Ontwerpen en ontwikkeling van projecten waarvoor 50 door de n.v. Edon geschonken moderne molenwieken (16 x 2 meter) het uitgangspunt zijn.
beeld van 3 wieken
1998
"Expozien"
. Een manifestatie en expositie tijdens "Delfsail", waaraan 26 kunstenaars en musici deelnamen,
in het voormalige belastingkantoor van Delfzijl.
ingang expozien
1997- 1998
Het zoutbeeldenproject
, een groot bouwwerk van gegoten zout voor "Delfsail".
Hieruit voortvloeiend werd het eerste zoutbeeld gegoten en
het "Millenniumbeeld", een paviljoen op de rotonde van
de nieuwe haven ontworpen (te realiseren als een geschenk
van de gezamenlijke bedrijven uit het Eemsmondgebied aan
de gemeenschap in Delfzijl).
millenniumbeeld
1996
Wand-, plafondschildering en fresco
voor "De Helpermolen"
te Groningen.
muurschildering
1995 Deze pagina is nog niet beschikbaar.
Ontwerpen voor fresco's voor het zwembad in Delfzijl.
Verbeelding van verschillende scheppingsverhalen,
uitgevoerd in de fresco-techniek in verschillend gevormde
aluminium lijsten.

fresco
1992
"Go North"
. Een installatie op en rond een van de pieren
van de oude havenmond van Delfzijl
. Naar aanleiding van en
om de situatie in onze directe leefomgeving bespreekbaar
te maken, met name de dreigende economische afkalving van het
industriële complex aan de Eemsmond.
"Go North"
1990
"Port of the pop"
. Ontwerp voor het hoofdpodium met eigen geluidsboxen voor "Port of the pop", popfestival te Rotterdam.
podim met geluidsboxen
1990
Nieuwbouw Aldel
. Ontwerpen voor de kunsttoepassing bij het nieuw te bouwen kantoor voor de aluminiumfabriek in Delfzijl.
ontwerp voor Aldel
1985-1987
Project Loppersum
. Het ontwerp en de uitvoering van een nieuw schoolplein (3500 m2) tussen een lagere- en een kleuterschool. Dit in het kader van de integratie van het kleuter- en basisonderwijs en een woonomgevingsverbeteringsplan
voor de betreffende wijk
. In dit project neemt aluminium
een grote plaats in. Uitvoering van het aluminiumgedeelte
werd mogelijk door het het verlenen van belangrijke faciliteiten
door de aluminiumfabriek in Delfzijl (Aldel) en Scandex
in Hoogezand.
plattegrond schoolplein
1984
O.O.G
. Ontwerpen voor de vormgeving van de lokale
Groninger televisie
, de Omroep Organisatie Groningen.
logo ontwerp
1983
"Martini Mode"
. Ontwerp en maquette voor de inrichting van
de Martinikerk te Groningen ten behoeve van een
tweedaagse modemanifestatie.
gedeelte van maquette martinimode
1982
"Tot de laatste drup"
. Collageachtige film op Super-8 naar aanleiding van de dreigende sluiting van het zwembadje in Holwierde: het zwembad bleef geopend.
zwembadje
1981
"Bicusters"
. Beeldontwerpen.
bicusters
1980
Grand Theatre Groningen
. Medeïnitiatief, voorbereiding, beeldende vormgeving en organisatie van de kraak, heropening en in gebruikneming als cultureel centrum van de voormalige bioscoop aan de Grote Markt.
Grand Theatre heropend
1979
Project Landschappenkaart
. Gemaakt voor de kleuter- en lagere school "De Morgenster" te Delfzijl. Negen themaperioden die uitmonden in een eindtentoonstelling, een rock-musical, de vormgeving van het schoolplein en het inrichten van schooltuinen. Vakintegratie- en expressieproject.
projectmap
1978
De Marneho
f. Ontwerp, vormgeving en begeleiding van een streektentoonstelling en -manifestatie van 4 gemeentes in het Marnegebied. Deze vond plaats in de nieuwe Hettemahallen in Wehe den Hoorn (3700 m2). Samenwerking met scholen, diverse verenigingen, vrijwilligers, gemeentebesturen, middenstand en het bestuur van de Floraliavereniging.
Wij vieren de Marnehof

1977
Zomermanifestatie Groningen
. Twee beeldende acties:
1000 ongebakken kleimoppen voor bakstenen, gevormd en
met verf bespoten, verspreid door de stad, en 1000 meter
met lucht gevulde plastic buis, opgehangen aan ballonnen
boven de Groninger gracht.

buis aan ballonnen
1977
Overzichtsprogramma jeugdcultuur Delfzijl
(2 april). Initiatief, organisatie en vormgeving van een totaalprogramma: muziek,
dans, literatuur, cabaret, film, theater en beeldende kunst in het
pas geopende cultureel centrum de Molenberg.
podium
1976-1978
Voolhok/Ladysmith. Ontwerp en gedeeltelijke uitvoering
van plannen voor een gebied tussen de oude en de
nieuwe zeedijk en het aangrenzende verdwenen dorpje
Ladysmith aan de noordzijde van Delfzijl
. Het betreft een
stuk landschapspark, wijkpark,
een zitgelegenheid/kinderspeelplaats
op de oude fundamenten
van Ladysmith en de aankleding van de oude stenen golfbreker
met kunstwerken
. Twee lagere scholen maakten
hiervoor mozaïeken en betonvormen. Om de ontworpen plannen aan de ruimte te toetsen werd de speelfilm "De landmeter" opgenomen in dit 12 hectare metende gebied.
ladysmith
voolhok
1975
Project dijk- en havengebied Delfzijl
.
Beeldende inbreng bij ingrijpende civiel-technische veranderingen met als doel de identiteit en sfeer te behouden en de aantrekkelijkheid en grote betekenis van dit gebied nieuw leven in te blazen.
Niet uitgevoerd door lijdelijk verzet binnen het gemeentebestuur, delen van het plan werden later wel opgepikt.
houten roosters
  ©                                              home                                        contact