voko Lichen
  Ontwerpen voor de vormgeving van O.O.G., de Omroep Organisatie Groningen, 1984.
            
  De aanleiding was de opdracht van de redactie van de stichting O.O.G om een vormgevingsconcept in de
  ruimste zin te ontwikkelen voor de productie en uitzending van locale groninger televisieprogramma's.
  Het uitgangspunt is het ontwerp voor het OOG-logo. Dit ontwerp biedt een rijkdom aan mogelijke
  variaties en levert talloze aanknopingspunten voor aanpassingen en improvisaties, voor ruimtelijk gebruik,
  decoratie, kleurgebruik en beeldschermtoepassing.
 
 
 
 
 
 
 
   ©      overzicht projecten                                    home                                               contact