Nieuwbouw Aldel.
 Ontwerpen voor de kunsttoepassing bij het nieuw te bouwen kantoor voor de aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl,
 1990/1991.
 3 Verschillende aanzichten van een fontein met gegoten aluminium beelden.
De fontein is op te vatten als een vrij elke richting op kantelende schaal . Zo zal het water dat zich in deze schaal verzamelt vergoten worden. De schaal is in compartimenten opgedeeld waardoor elke evenwichtstoestand op den duur weer teniet gedaan wordt  hetgeen een voortdurend bewegen tot gevolg zal hebben.

Doorsnede's.
 Het idee voor de fontein is ontstaan aan de hand van onze verbazing over een opstelling zoals die te zien was
 op de tentoonstelling in Rotterdam genaamd Fenomena. Het betrof hier een hele zware stenen kogel welke
 lichtjes met de hand in elke richting gerold kon worden in een kom, waarbij de wrijving en het eigen gewicht
 van de kogel op verbazingwekkende wijze werden opgeheven door deze kogel in de kom te"smeren"met een
 onder druk verkerende waterfilm.

 Deze fontein bestaat in principe uit een schaal op een dergelijke kogel gemonteerd en zo is deze schaal
 onbelemmerd in haar beweging. Zij kan ± 45 graden kantelen en om de eigen as draaien door externe invloed
 als de wind, maar vooral door de niet aflatende verstoring van haar evenwicht.
 De schaal kan 3,75 kubieke meter water bevatten verdeeeld over 7 compartimenten waardoor een
 evenwichtssituatie een niet te bereiken toestand zal zijn.
Bovenaanzicht.
 De voortdurende beweging moet door een aantal zuigers welke in cilinders bewegen op een dusdanige manier
 gestuurd of geremd worden (de versnelling van de beweging wordt nog eens versterkt door het zich
 verplaatsen van de watermassa), zodat de krachten binnen de toleranties blijven en het object ervan
 weerhouden wordt zichzelf te vernietigen.
 Ook is het mechaniek in staat te voorkomen dat het object zich tomeloos blijft draaien in één en dezelfde
 stand zonder eens over te klappen naar de andere zijde.
 Deze sturingen zullen alle afgeregeld worden door de innerlijke druk in het systeem dat afhankelijk is van het
 gewicht van de schaal plus het gewicht van het vloeistofpeil van het moment.
 De pomp zal dus in staat moeten zijn het eigen gewicht van de schaal, ± 2,5 ton, plus de waterinhoud van de
 volle schaal, in totaal dus zo'n 6,5 ton, te tillen. Dit met een capaciteit die het verlies compenseert dat optreedt
 tussen bol en rand van de kom. En natuurlijk zal ze de watertoevoer naar de top van de schaal moeten
 verzorgen.
 Deze top van de schaal is eigenlijk datgene wat we ons bij een fontein voorstellen, nl. een groot aantal
 nozzletjes die water met kracht in een bepaalde figuratie verspuiten. Doordat deze krans van spuitertjes
 gemonteerd is op een gelagerde schijf kan deze top zelfstandig ronddraaien, evenals het grotere deksel van de
 schaal, dat te beschouwen is als een schoepenrad. Door deze schoepen zal het deksel draaien op de wind en
 slagachtige klappen krijgen door de gulpen water waar dit uit de schaal wordt vergoten.
Detaillering van de schotel.
 Het water dat bij het kantelen van de schaal wordt vergoten zal gedeeeltelijk in spiraalsgewijs opgebouwde
 goten worden opgevangen en naar zes afzonderlijke putten worden geleid waar lange dobbers in drijven.
 Naar gelang de richting waarheen de schaal zich neigt, zal een bepaalde put water ontvangen zodat de dobber
 een eindje omhoog komt. Wanneer deze dobbers helemaal boven zijn moet de pomp de putten leeg trekken
 zodat zij weer verdwijnen.
 Omdat licht zich in een glasachtig lichaam verplaatst willen wij een verdekte neonverlichting toepassen zodat
 het water lijkt te gloeien.
Opbouw van de schotel.
Verschillende aanzichten.
 Binnen het idee van het systeem van de fontein wordt elke gebeurtenis bepaald door het water.
 Het vergieten van het water door het kantelen van de schaal is het dramatisch hoogtepunt, wat nog eens
 benadrukt wordt door de verkleuring van dit water door de rode neon-verlichting.

 De Technische Universiteit Eindhoven maakte naar aanleiding van dit ontwerp van een tuimelfontein twee
 ontwerpopdrachten voor 3e jaars studenten. Eén opdracht voor een gedetailleerd ontwerp van de
 watergesmeerde, hydrostatische lagering van de schotel, en één voor het ontwerp van de kamers van de
 schotel zodanig dat de schaal in zijn vlak kan roteren en loodrecht daarop kan tuimelen om een centrale
 bol-lagering.
 Eerder ontwerp voor een aluminium object aan de hoekkolom van het kantoor.
 
   ©      overzicht projecten                                    home                                               contact