voko Lichen
 Verschillende ontwerpen voor de aankleding van de dijk in het centrum van
 Delfzijl.
schelp 1 schelp en tegels zeeduivel

 

Vissen en schelpen
van gegoten aluminium.

 
'captains dinner' s'nachts
 De aanwezige "bulb" in het dijklichaam
 getransformeerd tot "captains dinner".
 De dijk bij nacht: de bulb met
 objecten van windmolenwieken.
de waterpoort
De oude waterpoort. De grijze dijk is verlevendigd met een patoon van
gekleurde reliëfbetontegels.
Op de waterpoort staat een lichtornament.
dijkkleed
  Een dijkkleed van gekleurde reliëfbetontegels.
speelplaats
xxEen speelplaats onder aan de dijk.
krantartikel
 ©     overzicht projecten                        home                                   contact