logo
 voko Lichen: "vormgeverskollektief Lichen".
 Lichen is een korstmos, een samenlevingsvorm  van twee types organismen:
 een schimmel en een alg.
 Het is een trage groeier die weinig voedingsstoffen vraagt,
 in barre omstandigheden kan overleven en het best gedijt in schone lucht.
 Bij uitdroging kan hij in een rustfase gaan maar na toevoeging van water
 komt hij weer tot leven.
 Voko Lichen is een open vormgeversKollektief:
 per project kunnen de deelnemers verschillen.
Wij ontwikkelen projecten waar vormgeving
en beeldende kunst een relatie aan gaan met de omgeving
,
 bijv. met de openbare ruimte, het landschap, manifestaties,
 burger- en bewonersinitiatieven.  Dijk Delfzijl
de waterpoort
  Windmolen-   wieken windmolenwieken
  Go north Go north
    Individueel werk :
  Ina de
  Boer
raambeeld
  Peter van
  Haagen
heliumorgel
  Boi Boi
  Huong

P.R. en marketing medewerkster
facebook: De Allemanstuin in Bornholm te Delfzijl
www.chinaforall.info
  Bas
  Scheffers
containerschildering
  ©          Overzicht projecten voko Lichen                                           contact